You are here

archaeological park

On the conservation of archaeological monuments in the Archaeological Park Carnuntum and their modern presentation in situ.

HUMER, F., "On the conservation of archaeological monuments in the Archaeological Park Carnuntum and their modern presentation in situ.", Arqueo Mediterrània, Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat, Actes de la VI Reunió Internacional d'Arqueologiade Calafell - 17a Reunió Anual de l'EXARC (Calafell, del 10 al 12 de març de 2011), issue 13, Barcelona, Departament de Prehistòria, Història Antigai Arqueologia de la Universitat de Barcelona, pp. 43-55, 2013.
Subscribe to archaeological park