You are here

Slovakia

Modelová prezentácia vstupnej brány na Liptovskej Mare

MAKÝŠ, O., "Modelová prezentácia vstupnej brány na Liptovskej Mare", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 126-134, 2005.

In brief

PAARDEKOOPER, R. P., "In brief", euroREA: (Re)construction and Experiment in Archaeology – European Platform, vol. 2, Hradec Králové, SEA & EXARC, pp. 149-152, 2005.

Review: heritage in the class room

van den BERG, S., "Review: heritage in the class room", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 4, Hradec Králové, EXARC, pp. 68, 2007.

Standards for the presentation of field data

SCHMIDT, H., "Standards for the presentation of field data", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 4, Hradec Králové, EXARC, pp. 52-54, 2007.

Pages

Subscribe to Slovakia