You are here

Kenya

Garvning med Mogoler och Massajer

LISDOTTER BÖRJESSON, L., "Garvning med Mogoler och Massajer", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 50-55, 13/11/1999, 2010.

Ethnoarchaeology in Africa

ATHERTON, J., "Ethnoarchaeology in Africa", The African Archaeological Review, vol. 1: Springer, pp. 75-104, 1983.

Pages

Subscribe to Kenya