You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 37 results
Filters: Author is Joan SANTACANA MESTRE  [Clear All Filters]
1996
POU, J., J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE, "Hipòtesis constructives i experimentació a la Ciutadella ibèrica de Calafell", Miscel·lània penedesenca, vol. XXIV, pp. 87-106, 1996.
SANTACANA MESTRE, J., "La interrelació entre docència i investigació en arqueologia", Actes del Seminari Arqueologia I Ensenyament. 12 - 14 septembre de 1996., vol. 4, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 8-37, 12/09/1996.
1995
POU, J., J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE, "La reconstrucció del Poblat ibèric d'Alorda Park o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedés)", Tribuna d'Arqueologia, vol. 1993-94, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, pp. 51-62, 1995.
SANTACANA MESTRE, J., "Los parques arqueológicos en Europa. Noticia de unos espacios didácticos desconocidos hasta ahora en España", Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, vol. 3, pp. 100-112, 1995.

Pages