You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2003
RAJCHI, R., "Nautická astronomie jako prost?edek k rekonstrukci kosmologických p?edstav našich p?edk? (astronomy as a way of reconstructing the cosmological conceptions of our ancestors)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 97-104, 2003.
BREZINOVÁ, H., "Nejstarši doklady textilní výroby a jejich experimentálni ov??ení. P?isp?vek k diskusi o prezentaci výsledk? Experimentu (the earliest evidence of cloth manufacture and its experimental testing)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 195-200, 2003.
MAREŠ, J J., and J. WALDHAUSER, "O možné souvilosti p?eslenu s rozd?lávánim ohn? v evropském prav?ku (On the possible relation between whorl and fire making in European prehistory)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 122-126, 2003.
KRÁLIK, M., and V. NOVOTNÝ, "Otisky prstù na keramice: Rekonstrukce socíalních vzorc? keramické výroby (prost?edky a možnosti) (Fingerprints on ceramics: possibilities in the reconstruction of social patterns in ceramics production)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 40-52, 2003.
BREZINA, Z., "Pojeti experimentálni archeologie v d?tském oddile Mamuti. Approach to experimental archaeology according to the children group ‘Mamuti’", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 224-227, 2003.
CERVINKA, J., "Poznámky k rozn?cováni ohn? p?irodními technikami (notes to making fire with primitive methods)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 127-132, 2003.
DVORÁK, P., and E. KLANICOVÁ, "Projekt – Muzeum v pzirod? Pohansko u Breclavi (The project of an open air museum, Pohansko u Breclavi)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 137-142, 2003.
MAKÝŠ, O., "Realizácia experimentálnych rekonštrukcií stavieb – poznámky (Execution of experimental reconstructions of buildings)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 201-210, 2003.
HLOŽEK, M., "Rekonstrukce technologie výroby zvoncovitých pohár? na základ? pikropetrografických rozbor? (Reconstruction of technological processes of Bell beakers production based on micropetrographic analysis)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 116-121, 2003.
MIGAL, W., and K. BARSKA, "The role of experimental flint knapping for the reconstruction of Neolithic flint processing", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4/2003, Hradec Králové, SEA, pp. 73-77, 2003.
THÉR, R., and R. TICHÝ, "The Structure of the Centre of Experimental Archaeology Všestary. Observation through Experiment", Experimentelle Archäologie in Europa Bilanz 2002, vol. 1, Oldenburg, EXAR, pp. 181-187, 2003.
NOVOTNÝ, V., P. MALÁ, M. KRÁLIK, and J. KORLA, "Tvá?i v tva? našim p?edk?m (Face to face with our ancestors)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 53-70, 2003.

Pages