You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 256 results
Filters: Author is Tomas JOHANSSON  [Clear All Filters]
1991
JOHANSSON, T., "Skinnkläder", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 16-32, 1991.
JOHANSSON, T., "Slädar och skidor", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 49-58, 1991.
JOHANSSON, T., "Slädar och skidor", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 49-58, 1991.
FILIPPOV, A. K., "Stenredskap och träbearbetning", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 9-14, 1991.
MASSON, V. M., "Stenyxan i händerna på den moderne vetenskapsmannan", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 6-8, 1991.
KOROBKOVA, G F., "Tidiga jordbrukares träredskap", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 40-42, 1991.
MATJUKIN, A. K., "Tillverkning och användning av de äldsta stenredskapen", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 20-33, 1991.
JOHANSSON, T., "Tundrans högteknologi", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-3, 1991.
JOHANSSON, T., "Tundrans högteknologi", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-3, 1991.
1990
JOHANSSON, T., "Att äta som en stenåldersjägare", Forntida Teknik - Forntida Mat, vol. 2/89-1/90, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 38-51, 1990.
JOHANSSON, T., "Att äta som en stenåldersjägare", Forntida Teknik - Forntida Mat, vol. 2/89-1/90, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 38-51, 1990.
KJELDSEN, N., "Bågar från den danksa jägarstenåldern", Forntida Teknik - Pilbågar, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 31-36, 1990.
CALLAHAN, E., "Bågskytte i Arktis", Forntida Teknik - Pilbågar, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 17-28, 1990.
ISRAELSSON, I., "Fett och salt", Forntida Teknik - Forntida Mat, vol. 2/89-1/90, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 27-28, 1990.
JOHANSSON, T., "Forntida mat", Forntida Teknik - Forntida Mat, vol. 2/89-1/90, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-2, 1990.

Pages