You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 256 results
Filters: Author is Tomas JOHANSSON  [Clear All Filters]
1991
FILIPPOV, A. K., "Människoliknande statyetter från Mezin", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 15-19, 1991.
JOHANSSON, T., "Människorna", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 6-10, 1991.
JOHANSSON, T., "Människorna", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 6-10, 1991.
WETTERHOLM, A., "Masugnsprocessen - unik för Sverige under tidig medeltid", Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 7-21, 1991.
JOHANSSON, T., "Mat", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 41-48, 1991.
JOHANSSON, T., "Mat", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 41-48, 1991.
KUOLJOK, K E., "Maten i Vuollerim för 6000 år sedan", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2/91, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 59-64, 1991.
ESPELUND, A., "Mot lösningen av järnframställningens mysterier", Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 41-48, 1991.
JOHANSSON, T., "Nikoljas kniv", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 33-40, 1991.
JOHANSSON, T., "Nikoljas kniv", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 33-40, 1991.
BERGDAHL, E., "Nya Lapphyttan", Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 22-26, 1991.
LUNDSTRÖM, J-Å., "Om vikingatida knivtillverkning", Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 61-64, 1991.
JOHANSSON, T., "Ryskt och sibiriskt", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-5, 1991.
JOHANSSON, T., "Ryskt och sibiriskt", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-5, 1991.
JOHANSSON, T., "Skinnkläder", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 16-32, 1991.

Pages