You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 262 results
Filters: Author is et al  [Clear All Filters]
2005
OUTRAM, A. K., "Publikování archeologiských experimentů: stručný průvodce pro nezasvěcené (translation from EuroREA: How to publish experimental archaeology? Publishing archaeological experiments: a quick guide for the unitiated)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 60, 2005.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Recenze: Bulletin voor Archeologische Experimenten en Educatie", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 187-189, 2005.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Recenze: Dai Morgan Evans: Rebuilding the past: a Roman Villa (translation from EuroREA: Rebuilding the past: a Roman villa by Dai Morgan Evans)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 84, 2005.
PAARDEKOOPER, R. P., "Recenze: J. Bay, B. Staal: En Stenalderboplads", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 219-220, 2005.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Recenze: James R. Mathieu (ed): Experimental Archaeology: replicating past objects, behaviors and processes", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 144-148, 2005.
TICHÝ, R., "Recenze: Karel Sklenar: Bohove, hroby a ucitelé", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 233-237, 2005.
POELMANN-TUMMERS, C. M. G. J., "Recenze: Seeberger: Steinzeit selbst erleben!", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 221-222, 2005.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Recenze: V. Ambrus, M. Aston: Recreating the Past", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 190, 2005.
TICHÝ, R., "Recenze: Zdenek Smetánka: Archeologické etudy", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 238-239, 2005.
TICHÝ, R., and et al, (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 280, 2005.
BŘEZINOVÁ, H., and M. ERNÉE, "Rekonstrukce horizontálniho podnozkového tkalcovského stavu (Reconstruction of a horizontal weaving loom)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 239-252, 2005.
TICHÝ, R., "Rekonstrukce všedního života barbarù otevírá úžasné možnosti... (s Eduardem DROBERJAREM nejen o archeologii barbarù)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 93-94, 2005.
DECKERS, J. M. C., "“Sesivaná” lod’ z doby bronzové. Od nalézu po vystavení v Deverském muzeu", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 87-92, 2005.
MATOUŠEK, V., "Výstavba modelu polního opevnení z roku 1647 u Olbramova na Tachovsku. Prispevek k poznání polních fortifikací ze tricetileté války", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 260-277, 2005.
KELTERBORN, P., "Zásady archeologického experimentálního výzkumu (translation from EuroREA: Principles of experimental research in archaeology)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 62, 2005.

Pages