You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 256 results
Filters: Author is Tomas JOHANSSON  [Clear All Filters]
1991
JOHANSSON, T., "Bostäder", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 11-15, 1991.
JOHANSSON, T., "Bostäder", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 11-15, 1991.
BUCHWALD, V. F., "Dansk järnframställning", Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 49-60, 1991.
KOROBKOVA, G F., "De första stadsbornas bröd", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 46-49, 1991.
MASSON, V. M., "Den första jordbruksepoken – en mångfald nyheter", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 38-39, 1991.
BJÖRKENSTAM, N., "Det förhistoriska järnets metallurgi", Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 27-40, 1991.
JOHANSSON, T., Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 60, 1991.
JOHANSSON, T., Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 64, 1991.
JOHANSSON, T., Forntida Teknik - Sibirien, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 64, 1991.
KOROBKOVA, G F., "Försök med forntida jordbruksredskap", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 53-64, 1991.
KOROBKOVA, G F., "Garvning och beredning", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 34-37, 1991.
JOHANSSON, T., "Hos nentser och evenker", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 4-5, 1991.
JOHANSSON, T., "Hos nentser och evenker", Forntida Teknik - Sibirien, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 4-5, 1991.
LOLLEKOVA, O., "Keramiktillverkning bland jordbrukare i Jeitunkulturen", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 43-45, 1991.
SHAROVSKAJA, T. A., "Mala på kopior av tidige kvarnstenar", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 50-52, 1991.

Pages