You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2005
BORTEL, R., "Paleolitická hudba: Nálezy a rekonstrukce hudebních nástrojù minulosti", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 23-28, 2005.
KVETINA, P., "Popilarizace archeologie v dtském oddile SpT – TOM 19076", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 51-54, 2005.
SCHMIDT, M., "Poznámky k publikování archeologických experimentů (translation from EuroREA: Remarks to the publication of archaeological experiments)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 61, 2005.
BAY, J., "Predstavení dánských historických workshopu (translation of EuroREA: Educational introduction to the historical workshops in Denmark)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 49-50, 2005.
TICHÝ, R., "Presentation of Archaeology and Archaeological Experiment", euroREA: (Re)construction and Experiment in Archaeology – European Platform, vol. 2, Hradec Králové, SEA & EXARC, pp. 113-119, 2005.
SLEZÁK, M., "Prispevek k rekonstrukci pravekych objektu Kultovní objekty z Plotist a Trebovetic", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 149-153, 2005.
MATHIEU, J. R., "Pro dobro čtenáře: jak publikovat výsledky experimentálni archeologie (translation from EuroREA: For the reader's sake: Publishing experimental archaeology)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 59, 2005.
HEJHAL, P., "Projekt “Wothanburg”", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 175-176, 2005.
OUTRAM, A. K., "Publikování archeologiských experimentů: stručný průvodce pro nezasvěcené (translation from EuroREA: How to publish experimental archaeology? Publishing archaeological experiments: a quick guide for the unitiated)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 60, 2005.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Recenze: Bulletin voor Archeologische Experimenten en Educatie", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 187-189, 2005.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Recenze: Dai Morgan Evans: Rebuilding the past: a Roman Villa (translation from EuroREA: Rebuilding the past: a Roman villa by Dai Morgan Evans)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 84, 2005.
PAARDEKOOPER, R. P., "Recenze: J. Bay, B. Staal: En Stenalderboplads", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 219-220, 2005.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Recenze: James R. Mathieu (ed): Experimental Archaeology: replicating past objects, behaviors and processes", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 144-148, 2005.
TICHÝ, R., "Recenze: Karel Sklenar: Bohove, hroby a ucitelé", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 233-237, 2005.
TICHÝ, R., "Recenze: Karel Sklenar: Bohove, hroby a ucitelé", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 233-237, 2005.

Pages