You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 262 results
Filters: Author is et al  [Clear All Filters]
2005
STOLZ, D., "Neolitické studny se zachovanou drevenou konstrukci a jejich organický obsah – fascinuJiří pohled do zmizelého sveta", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 29-48, 2005.
HARTMAN, P., J. PROSTŘEDNÍK, and P. SIDA, "Neolitický tezební a výrobní areál v Jizerských horách", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 55-62, 2005.
KALA, J., "Nevalné možnosti experimentu při rekonstrukci vzniku zranìní zpùsobeného chladnou zbraní", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 19-20, 2005.
TICHÝ, R., "Nova expozice v Kabinetu experimentálni archeologie v CEA Vsestary", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 177-178, 2005.
ANONYMOUS, "Novinky: Archeoskanzen Modrá: radost mají archeologové, starosta i navstevníci", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 253-259, 2005.
ANONYMOUS, "O cem se mluvi: Vyzkum na namesti Republiky – unikátny pohled do historie Prahy (history of Prague)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 154-160, 2005.
SCHÖBEL, G., "Odpovìdnost v interpretaci prehistorického života metodou modelù v životní velikosti (translation of EuroREA: On the responsibilities of accurately interpreting prehistoric life in full scale)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 51-54, 2005.
ŠTEPÁN, M., "Otázky mereni fyzickeho výkonu v experimentálni archeologii", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 65-86, 2005.
BORTEL, R., "Paleolitická hudba: Nálezy a rekonstrukce hudebních nástrojù minulosti", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 23-28, 2005.
KVETINA, P., "Popilarizace archeologie v dtském oddile SpT – TOM 19076", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 51-54, 2005.
SCHMIDT, M., "Poznámky k publikování archeologických experimentů (translation from EuroREA: Remarks to the publication of archaeological experiments)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 61, 2005.
BAY, J., "Predstavení dánských historických workshopu (translation of EuroREA: Educational introduction to the historical workshops in Denmark)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 49-50, 2005.
SLEZÁK, M., "Prispevek k rekonstrukci pravekych objektu Kultovní objekty z Plotist a Trebovetic", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 149-153, 2005.
MATHIEU, J. R., "Pro dobro čtenáře: jak publikovat výsledky experimentálni archeologie (translation from EuroREA: For the reader's sake: Publishing experimental archaeology)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 59, 2005.
HEJHAL, P., "Projekt “Wothanburg”", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 175-176, 2005.

Pages