You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 256 results
Filters: Author is Tomas JOHANSSON  [Clear All Filters]
1993
JOHANSSON, T., Forntida Teknik, Västerås, Institut för Forntida Teknik, pp. 176, 1993.
JOHANSSON, T., Forntida Teknik: Aktuellt 1993, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 48, 1993.
JOHANSSON, T., Forntida Teknik: Utblick, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 40, 1993.
BERGQVIST, S., M. BROBERG, F. GUSTAFSSON, and L. PETTERSON, "Går det göra eld med eldslagningsstenar", Forntida Teknik: Aktuellt 1993, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 45-48, 1993.
OTTOSON, E., M. SUNDIN, J. WENNBERG, and T. WIDÉN, "Glödhållning", Forntida Teknik: Aktuellt 1993, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 41-42, 1993.
OTTOSON, E., M. SUNDIN, J. WENNBERG, and T. WIDÉN, "Mjukgörning av näver genom kokning", Forntida Teknik: Aktuellt 1993, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 39-40, 1993.
RUSTE, M., N. SOHLSTROM, and R-M. SPÅNGBERG, "Mjukgörning av renskinn med bukhinnefett", Forntida Teknik: Aktuellt 1993, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 43-44, 1993.
JERNBERG, J., U. JOHANSSON, R. KÄLLGREN, and E. MELLA, "Nentsiska kniven – är den överlägsen att tälja med", Forntida Teknik: Aktuellt 1993, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 36-38, 1993.
GOODBURN, D. M., "Spontning i London under vikingatid och medeltid", Forntida Teknik: Utblick, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 17-23, 1993.
SKAKUN, N N., "Tekniska framsteg inom jordbrukskulturerna I sydöstra Europa under kopparstenåldern", Forntida Teknik: Aktuellt 1993, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 4-24, 1993.
JOHANSSON, T., "Utblick", Forntida Teknik: Utblick, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-3, 1993.
JOHANSSON, T., "Utblick", Forntida Teknik: Utblick, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-3, 1993.
LUND, J., "Vad händer inom experimentell arkeologi i Danmark idag?", Forntida Teknik: Utblick, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 32-40, 1993.
1991
JOHANSSON, T., "Äldre järnframställning", Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-6, 1991.
JOHANSSON, T., "Äldre järnframställning", Forntida Teknik - Järnframställning, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 1-6, 1991.

Pages