You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 57 results
Filters: Author is Kjel KNUTSSON  [Clear All Filters]
1983
KNUTSSON, K., "Barn, finns dom?", Fjölnir, vol. 1, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. xx-xx, 1983.
KNUTSSON, H., K. KNUTSSON, and C. JENNBERT, "Skivyxor eller tvärpilar? Mikroskadeanalys per korresponens.", Fjölnir, vol. 2, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. xx-xx, 1983.
KNUTSSON, K., and G. KARLSSON, "Yttopografiska studier av förhistoriska stenredskap 2. Två exempel på automatisk registrering av nötningsglans", TOR, vol. 19, Uppsala, pp. xx-xx, 1983.
1982
KNUTSSON, K., and H. CHRISTIANSSON, "Bjurselet, Gamla och nya experiment", Fjölnir, vol. 1, issue 3, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. 30-43, 1982.
KNUTSSON, K., "Experiment med förhistoriska stenredskap", Fjölnir, vol. 3, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. xx-xx, 1982.
KNUTSSON, K., "Fjölnir experimentvecka VT 1982", Fjölnir, vol. 3, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. 22-25, 1982.
KNUTSSON, K., and G. KARLSSON, "Yttopografiska studier av förhistoriska stenredskap. 2. Två experiment med automatisk registrering av nötningsglans", TOR, vol. 19, Uppsala, pp. 33-48, 1982.
1975
BROADBENT, N. D., and K. KNUTSSON, "An experimental analysis of quartz scrapers: results and applications", Fornvännen. Tidskrift for Svensk Atikvarisk Forskning, vol. 70, issue 3-4, Stockholm, KVHAA, pp. 113-128, 1975.

Pages