You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 45 results
Filters: Author is Paloma GONZÁLEZ MARCÉN  [Clear All Filters]
1998
REYNOLDS, P. J., "The educational world of Butser Ancient Farm", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 45-64, 1998.
SOLER, N., J. MAROTO, and D. ORTEGA, "El disseny del parc arqueológic del Reclau (Serinyá, Pl a de L'Estany)", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 35-44, 1998.
GONZÁLEZ MARCÉN, P., "Fa molts anys, a la Prehistoria", L'Avenç, vol. 225, pp. 52-54, 1998.
RUIZ ZAPATERO, G., "Fragmentos del pasado: la presentación de sitios arqueológicos y la función social de la arqueología", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 7-34, 1998.
HERNÀNDEZ CARDONA, X. F., "La didáctica en els espais de presentació del patrimoni. Consideraciones epistémológiques", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 139-149, 1998.
GONZÁLEZ MARCÉN, P., N. CASTAÑEDA CLEMENTE, N. ARMENTANO, M. BARAHONA, and J. GONZÁLEZ, "La recerca a l'abast: l'experiència del Parc arqueològic del Patronat Flor de Maig", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 65-84, 1998.
GONZÁLEZ MARCÉN, P., N. CASTAÑEDA CLEMENTE, N. ARMENTANO, M. BARAHONA, and J. GONZÁLEZ, "La recerca a l'abast: l'experiència del Parc arqueològic del Patronat Flor de Maig", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 65-84, 1998.
DAVID, J., "L'Archéodrome de Bourgogne: vingt ans après", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 113-124, 1998.
JAVIER IBAÑEZ, E., "Las réplicas excavables de yacimientos arqueológicos: aspectos básicos y perspectivas de futuro", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 85-98, 1998.
CHEVILLOT, C., "Un parc archéologique á Beynac. Pourquoi faire?", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 99-112, 1998.
1996
BORREL, M., J. BOSCH, and J. M. CARRETE, "Els conjunts patrimonials com a elements generadors de recursos", Arqueología i ensenyament, vol. 4, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 198-209, 1996.
SANTACANA MESTRE, J., "La interrelació entre docència i investigació en arqueologia", Actes del Seminari Arqueologia I Ensenyament. 12 - 14 septembre de 1996., vol. 4, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 8-37, 12/09/1996.
GIL, A., M. I. IZQUIERDO, C. PÉREZ, and S. FIÉRREZ, "La simulación arqueológica como instrumento didáctico: la experiencia del Taller de Arqueología 4 de Valencia", Arqueología i ensenyament, vol. 4, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 143-161, 1996.
BARDAVIO NOVI, A., C. GATELL, and F. MOLINERO, "Recerca I divulgació arqueológica. Cami per al desenvolupament d'estratégies interdisciplinars a l'ESO", Arqueología i Ensenyament, vol. 4, Barcelona, UAB: Bellaterra, pp. 56-59, 1996.

Pages