You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 262 results
Filters: Author is et al  [Clear All Filters]
2005
TICHÝ, R., "Archeologie pre verejnost, popularizacni, prezentacni, ziva, mediální, zázitková, ucitelská .. Jak se to rýmuje?", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 135-136, 2005.
WALDHAUSER, J., "Archeologie ráje (Èeského): animace snímkù archeologických lokalit", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 89-91, 2005.
GHEORGHIU, D., "The Controlled fragmentation of anthropomorphic figurines, Cucuteni, Piatra Neamt", Cucuteni 120 Years of research. Time to sum up, Piatra Neamt, pp. 137-144, 2005.
MUSIL, J., "Experiment s replikami stredoveko rýce", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 223-232, 2005.
SVOBODA, V., and et al, "Experimental Archaeology: Traditional Production of Ceramics, Presentation of the Phase I", Diana, vol. 2004-05, issue 10, Belgrade, Center for Preventive Conservation, pp. 123-131, 2005.
PAVLU, I., "Experimentálni archeologie a soucasné trendy universitního studia", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 278-280, 2005.
THÉR, R., "Experimentálni výpaly keramiky v uzavrených vypalovacích zarizeních v obdobi neolit – halstat", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 93-121, 2005.
SKLENAR, K., "Historie a soucasné otázky rekonstrukce paleolitických obydlí", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 10-23, 2005.
SVÁCHA, H., "Ilustrace v archeologii I (illustrations of archaeology)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 161-174, 2005.
TICHÝ, R., "Je prezentace bidou nasi archeologie?", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 49-50, 2005.
MAKÝŠ, O., "Modelová prezentácia vstupnej brány na Liptovskej Mare", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 126-134, 2005.
PAARDEKOOPER, R. P., "Na to jsou zapotrebi dva", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 143, 2005.
BEZDEK, M., "Nase archeologická popularizacni literatura", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 137-142, 2005.
ABUŠINOV, R., "Návratny slovanské mytologie aneb vztyceni idolu boha Velese na vrchu Velízu u Kublova", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 63-64, 2005.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Nekolik prikladu prehistorickych zebriku", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 122-125, 2005.

Pages