You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2006
OSIPOWICZ, G., "Výroba dehtu bez použití keramických nádob (translation of EuroREA: A method of wood tar production, without the use of ceramics)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 10-11, 2006.
2005
DROZDOVÁ, E., "Antropologická rekonstrukce podoby èlovìka podle lebky", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 17-18, 2005.
HLOŽEK, M., P. KRUPA, M. OLIVA, and L. BALÁK, "Aplikace vypocetní tomografie (CT) a moznosti 3D rekonstrukci zobrazovachích technik v archeologii", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 179-186, 2005.
ANONYMOUS, "Archeologické objekty roztrousené v nasi krajine? Rozhovor s Davidem Víchem, ucitelem a studentem archeologie", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 26-28, 2005.
BUREŠ, M., and P. VAŘEKA, "Archeologický Park Liboc. Vznik a koncepce jednoho vzdelavacího projektu", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 191-218, 2005.
SKLENAR, K., "Archeologie a verejnost: archeologie pro nearcheology", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 24-25, 2005.
TICHÝ, R., "Archeologie pre verejnost, popularizacni, prezentacni, ziva, mediální, zázitková, ucitelská .. Jak se to rýmuje?", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 135-136, 2005.
TICHÝ, R., "Archeologie pre verejnost, popularizacni, prezentacni, ziva, mediální, zázitková, ucitelská .. Jak se to rýmuje?", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 135-136, 2005.
WALDHAUSER, J., "Archeologie ráje (Èeského): animace snímkù archeologických lokalit", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 89-91, 2005.
MUSIL, J., "Experiment s replikami stredoveko rýce", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 223-232, 2005.
PAVLU, I., "Experimentálni archeologie a soucasné trendy universitního studia", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 278-280, 2005.
THÉR, R., "Experimentálni výpaly keramiky v uzavrených vypalovacích zarizeních v obdobi neolit – halstat", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 93-121, 2005.
SKLENAR, K., "Historie a soucasné otázky rekonstrukce paleolitických obydlí", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 10-23, 2005.
SVÁCHA, H., "Ilustrace v archeologii I (illustrations of archaeology)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 161-174, 2005.
TICHÝ, R., "Je prezentace bidou nasi archeologie?", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 49-50, 2005.

Pages