You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 57 results
Filters: Author is Kjel KNUTSSON  [Clear All Filters]
1988
KNUTSSON, K., B. DAHLQUIST, and H. KNUTSSON, "Patterns of tool use; the microwear analysis of the quartz and flint assemblage from the Bjurselet site, Västerbotten, Northern Sweden", Industries lithiques: tracéologie et technologie, vol. 411, issue 1, Oxford, BAR International Series, pp. 253-294, 1988.
KNUTSSON, K., "Tillverkning och användning av stenredskap", Forntida Teknik - aktuellt, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 41-44, 1988.
1987
KNUTSSON, K., "Slitspårsanalys - ett sätt att förstå stenålderns redskapsformer", Populär arkeologi, vol. 2, Lärbro, Populär Arkeologi, pp. 6-9, 1987.
DAHLQVIST, B., and K. KNUTSSON, Texture analysis of use-wear on stone tools, Uppsala, Uppsala University, Dept of statistics, 1987.
1986
KNUTSSON, K., and J. TAFFINDER, "Microwear traces on porphry and halleflint. Preliminary results of experiments", Early Man News. Newsletter of Human Palaeoecology, vol. 9/10/11, Tübingen, pp. 29-34, 1986.
KNUTSSON, K., "Några ord om barn, stötkantkärnor och Pieces Escuillées", Fjölnir, vol. 1, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. xx-xx, 1986.
KNUTSSON, K., "Sammanfogning av flintor från de nordsvenska flintfyndplatserna. Belägg för Kombewa-metoden i Kusmark och Kallbäcken", Fjölnir, vol. 2, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. xx-xx, 1986.
KNUTSSON, K., "SEM-analysis of wear features on experimental quartz tools", Early Man News. Newsletter of Human Palaeoecology, vol. 9/10/11, Tübingen, pp. 35-46, 1986.
1985
CHRISTIANSSON, H., and K. KNUTSSON, "Bjurselet, Gamla och nya experiment", Västerbottens Norra Fornminnesförening. Meddelanden, vol. 47, Skellefteå, pp. xx-xx, 1985.
DAHLQVIST, B., and K. KNUTSSON, "Classification and texture description of use-wear on flint tools", Proceedings of the 4th Scandinavian Conference on Image Analysis. Trondheim, Norway, June 1985, Trondheim, pp. xx-xx, 1985.
KNUTSSON, K., "Uppsala arkeologiska experimentsverksamhet", Forntida Teknik Idag: Aktuella Projekt, vol. 1985, issue 10, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 22-25, 1985.
KNUTSSON, K., "Yttopografiska studier av förhistorika stenredskap. 3. Svepelektronmikroskopi av experimentelia kvartsredskap: exempel på urlakning, utfällning, deformering och mechanisk nötning", TOR, vol. 20, Uppsala, pp. xx-xx, 1985.
1984
KNUTSSON, K., and R. HOPE, "The application of acetate peels in lithic usewear", Archaeometry, vol. 26, London, a.o., pp. 49-61, 1984.
KNUTSSON, H., and K. KNUTSSON, "Förmedlingsprojektet i Länna", Fjölnir, no. 3, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. 152, 1984.
KNUTSSON, K., "Stenteknik", Fjölnir, vol. 3, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. 59-76, 1984.

Pages