You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 262 results
Filters: Author is et al  [Clear All Filters]
2007
REYNOLDS, P. J., "Vědecký základ rekonstrukcí pravěkých a proto-historických domů", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 79-88, 2007.
PAARDEKOOPER, R. P., "Vnímání minulosti, rozvohor s Hans-Ole Hansenem, zakladalelem a duchovním otcem výzkumného centra v Lejre (Dánsko)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 74-78, 2007.
2006
TICHÝ, R., "Archeologický experiment ukáže lidem příbìh o cestì od skanzenu k muzeu ve volné přírodì (S Bohumírem DRAGOUNEM)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 89, 2006.
STAMM, B., and et al, "Chemical investigations on the thermal behaviour of wood friction welding", Wood Science And Technology, vol. 40, issue 7: Springer, pp. 615-627, 2006.
CUNNINGHAM, P., "Experiment se skladováním lískových oříškù a žaludù v zásobních jamách (translation of EuroREA: Assumptive holes and how to fill them)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 12-15, 2006.
VASIĆ, N., and et al, "Experimental Archaeology: Traditional ceramics productions", Diana, vol. 2005-06, issue 11, Belgrade, Center for Preventive Conservation, pp. 70-73, 2006.
ANONYMOUS, "Jaká je budoucnost experimentu v archeologii?", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 4-5, 2006.
BREZNIK, A., "Kulturna dediščina alpskih planin. Primer arheološkega parka na Krvavcu (Kulturerbe auf den alpinen Almen. Konzept eines archäologischen Parkes auf dem Krvavec)", Človek v Alpah, vol. 41, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, pp. 261-273, 2006.
PAARDEKOOPER, R. P., "Valchování vlny (translation of EuroREA: The process of fulling of wool)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 16-19, 2006.
OSIPOWICZ, G., "Výroba dehtu bez použití keramických nádob (translation of EuroREA: A method of wood tar production, without the use of ceramics)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 10-11, 2006.
2005
DROZDOVÁ, E., "Antropologická rekonstrukce podoby èlovìka podle lebky", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 17-18, 2005.
HLOŽEK, M., P. KRUPA, M. OLIVA, and L. BALÁK, "Aplikace vypocetní tomografie (CT) a moznosti 3D rekonstrukci zobrazovachích technik v archeologii", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 179-186, 2005.
ANONYMOUS, "Archeologické objekty roztrousené v nasi krajine? Rozhovor s Davidem Víchem, ucitelem a studentem archeologie", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 26-28, 2005.
BUREŠ, M., and P. VAŘEKA, "Archeologický Park Liboc. Vznik a koncepce jednoho vzdelavacího projektu", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 191-218, 2005.
SKLENAR, K., "Archeologie a verejnost: archeologie pro nearcheology", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 24-25, 2005.

Pages