You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2007
COLES, J M., "Dřevo, práce se dřevem a dřevěné domy v pravěku", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 67-73, 2007.
DRAGOUN, B., V. MATOUŠEK, and J. TUČEK, "Experimentální stavba modelu polního opevnění ze třicetileté války v Uhřínově", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 61-66, 2007.
TICHÝ, R., and J. K. DVOŘÁKOVÁ, "Experimentele archeologie in Tsjechië", Bulletin voor Archeologische Experimenten en Educatie (BAEE), vol. 12, issue 2, Leiden, VAEE, pp. 3-4, 2007.
SLEZÁK, M., "K nálezům nákolních osad a jejich odezvě v českých ilustracích v 1. polovině 20. století", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 93-98, 2007.
TICHÝ, R., and H. DOHNÁLKOVÁ, "Když se Léonce Demarez rozhodl vybudovat Archeopark Aubechies, měli ho za snílka... ", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 89-90, 2007.
TICHÝ, R., and H. DOHNÁLKOVÁ, "Když se Léonce Demarez rozhodl vybudovat Archeopark Aubechies, měli ho za snílka... ", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 89-90, 2007.
REYNOLDS, P. J., "Vědecký základ rekonstrukcí pravěkých a proto-historických domů", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 79-88, 2007.
PAARDEKOOPER, R. P., "Vnímání minulosti, rozvohor s Hans-Ole Hansenem, zakladalelem a duchovním otcem výzkumného centra v Lejre (Dánsko)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 74-78, 2007.
2006
TICHÝ, R., "Archeologický experiment ukáže lidem příbìh o cestì od skanzenu k muzeu ve volné přírodì (S Bohumírem DRAGOUNEM)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 89, 2006.
TICHÝ, R., "Archeologický experiment ukáže lidem příbìh o cestì od skanzenu k muzeu ve volné přírodì (S Bohumírem DRAGOUNEM)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 89, 2006.
CUNNINGHAM, P., "Experiment se skladováním lískových oříškù a žaludù v zásobních jamách (translation of EuroREA: Assumptive holes and how to fill them)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 12-15, 2006.
HLOŽEK, M., R. TICHÝ, H. DOHNÁLKOVÁ, and I. DOHNÁLKOVÁ, "Implications of crushed pottery in prehistoric pottery", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 3, Hradec Králové, DAEA & EXARC, pp. 7-10, 2006.
ANONYMOUS, "Jaká je budoucnost experimentu v archeologii?", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 4-5, 2006.
TICHÝ, R., "Review: Archaeology Night on Czech TV", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 3, Hradec Králové, DAEA & EXARC, pp. 99-100, 2006.
PAARDEKOOPER, R. P., "Valchování vlny (translation of EuroREA: The process of fulling of wool)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 16-19, 2006.

Pages