You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2000
PISKACOVÁ, I., "Zemedelský projekt Villa Nova Uhrínov", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1/2000, Hradec Králové, SEA, pp. 181-184, 2000.
ŠKRDLA, P., "Zhodnocení technologií výroby kamenných nástroju [English summary: evaluation of stone tools technologies]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 9-36, 2000.
BREZINOVÁ, H., "Zhotovení ženského odevu podle nálezu z doby bronzové", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 125-130, 2000.
1998
PLEINEROVÁ, I., "Rekonstrukce archeologických objektů (RAO) - občanské sdružení pro popularizaci archeologie", Archeologické rozhledy, vol. 50, issue 2, Praha, pp. 511-518, 1998.
1994
TICHÝ, R., "Monoxyly opet na Orlici", Orlické hory a Podorlicko, vol. sv. 7, pp. 203-205, 1994.

Pages