You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2000
TICHÝ, R., "Projekt "Borek". Príspevek ke stavbe a funkci neolitického obytného areálu [English summary: A project "Borek". A contribution to building and a function of a neolithic settlement unit]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 71-116, 2000.
VANECKOVÁ, M., "Projekt "Okno do minulosti"", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 185-186, 2000.
ANYŽ, R., E. STACHOVÁ, M. ŠTEPÁN, R. THÉR, and R. TICHÝ, "První etapa zimního obývání rekonstrukce polozemnice z doby zelezné", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 131-142, 2000.
ANYŽ, R., E. STACHOVÁ, M. ŠTEPÁN, R. THÉR, and R. TICHÝ, "První etapa zimního obývání rekonstrukce polozemnice z doby zelezné", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 131-142, 2000.
POPELKA, M., "R. Tichý (1999): Monoxylon II. Plavba po 8000 letech", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 219, 2000.
TICHÝ, R., and et al, Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 221, 2000.
DRAGOUN, B., "Sborník La préhistoire et les enfants", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 221, 2000.
PLEINEROVÁ, I., "Soucasný stav a problémy projektu Archeopark Praha Troja", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1/2000, Hradec Králové, SEA, pp. 153-156, 2000.
ŠTEPÁN, M., "Stálá expozice Monoxylon v ZOO Dvur Králové nad Labem [English summary: exposition of the Monoxylon workgroup in a zoo]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 171-174, 2000.
STACHOVÁ, E., "Tvarovaní a úprava praveké keramiky", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 197-200, 2000.
MUDRA, P., "Vesnice z doby železné v ZOO Plzen", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 163, 2000.
DRAGOUN, B., "Villa Nova Uhrínov", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1/2000, Hradec Králové, SEA, pp. 179-180, 2000.
PROUZA, M., "Výroba štípaných nástroju", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 201-204, 2000.
TICHÝ, R., "Zalození pracovní skupiny experimentální archeologie", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 157, 2000.
TICHÝ, R., "Zalození pracovní skupiny experimentální archeologie", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 157, 2000.

Pages