You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2000
TICHÝ, R., "Experimentální archeologie nebo experiment v archeologii?", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 207, 2000.
TICHÝ, R., "Experimentální archeologie v Archeologických rozhledech [experimental archaeology in ‚Archeologické Rozhledy, archaeological magazine]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 221, 2000.
TICHÝ, R., "Experimentální archeologie v Archeologických rozhledech [experimental archaeology in ‚Archeologické Rozhledy, archaeological magazine]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 221, 2000.
HORNOFOVÁ, M., and B. JULÁKOVÁ, "Experimentální výroba textilu stredovekou metodou", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 143-144, 2000.
TICHÝ, R., "J. Svoboda (1999): Cas lovcu", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 220, 2000.
TICHÝ, R., "J. Svoboda (1999): Cas lovcu", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 220, 2000.
SVOBODA, J., and J. ELSTER, "K analýze velkých loveckých sídlišt: dve etnoarcheologické analogie (English summary: Analysis of the large hunter's settlements: two ethnographical analogies)", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 119-124, 2000.
THÉR, R., "l. keramický seminár ve Všestarech", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 151-152, 2000.
TICHÝ, R., L´Expédition Monoxylon. Une pirogue monoxyle en Méditerranée occidentale (tisk k výstave "D´une rive á l´autre en préhistoire" v Nice)(Monoxylon II expedition 1998), Hronov, pp. 24, 2000.
BREZINA, Z., J. CERVINKA, M. PROUZA, and L. TINTERA, "Mamuti - oddíl experimentální archeologie a jeho historie [workgroup experimental archaeology and its history]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 158-162, 2000.
TICHÝ, R., "Námorní plavba v raném neolitu. Príspevek experimentální archeologie k pocátkum neolitizace Stredomorí (Monoxylon expeditions 1995 and 1998 and neolithisation of the Mediterranean)", Archeologické Rozhledy, vol. 52, Praha, pp. 234-260, 2000.
POPELKA, M., "Nekolik poznámek k experimentální archeologii", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 207-211, 2000.
ANYŽ, R., "Praveká vesnicka v zelezných horách", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 155-156, 2000.
DRAGOUN, B., "Príspevek k technologii zpracování dreva ve stredoveku", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 145-146, 2000.
TICHÝ, R., "Projekt "Borek". Príspevek ke stavbe a funkci neolitického obytného areálu [English summary: A project "Borek". A contribution to building and a function of a neolithic settlement unit]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 71-116, 2000.

Pages