You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2001
TICHÝ, R., "Monoxylon na výstave "Z jednoho brehu na druhý v prehistorii" v Nice", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 141, 2001.
BALÁK, L., and P. CHRONC, "Odev muze se Sungiru z pohledu rekonstrukcní paleoetnologie", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 178-188, 2001.
BALÁK, L., and P. CHRONC, "Odívání archaických hominidu. Odevy stredního a starého paleolitu", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 165-177, 2001.
REYNOLDS, P. J., "Povaha experimentu v archeologii (employment of experiments in archaeology)", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 153-164, 2001.
BREZINA, Z., and M. PROUZA, "Praveké dny na Tocníku jako príklad verejné prezentace metody experimentu v archeologii", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 129-134, 2001.
TICHÝ, R., and et al, "Príspevek k poznání stavby pravekého domu kulové konstrukce", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 45-74, 2001.
TICHÝ, R., and et al, "Príspevek k poznání stavby pravekého domu kulové konstrukce", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 45-74, 2001.
MATOUŠEK, V., "Príspevek k problematice vyuzívání jeskyní clovekem", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 9-20, 2001.
TICHÝ, R., "První etapa zimního obývání rekonstrukce domu kulové konstrukce ze starší doby bronzové", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 101-108, 2001.
TICHÝ, R., "První etapa zimního obývání rekonstrukce domu kulové konstrukce ze starší doby bronzové", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 101-108, 2001.
TICHÝ, R., "Rekonstrukce archeologických objektu a experiment v archeologii iii", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 138, 2001.
TICHÝ, R., "Rekonstrukce archeologických objektu a experiment v archeologii iii", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 138, 2001.
TICHÝ, R., "Sekce experimentální archeologie na XIV. svetovém archeologickém kongresu v Liège", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 142-144, 2001.
TICHÝ, R., "Sekce experimentální archeologie na XIV. svetovém archeologickém kongresu v Liège", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 142-144, 2001.
TICHÝ, R., and L. TINTERA, "Výpal keramiky v jáme (zahloubeném ohništi)", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 114-120, 2001.

Pages