You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 23 results
Filters: Author is Maria Carme BELARTE  [Clear All Filters]
2001
MORER, J., M C. BELARTE, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE, "El laboratori d’arquitectura protohistòrica de la Universitat de Barcelona", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 157-180, 2001.
MORER, J., M C. BELARTE, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE, "El laboratori d’arquitectura protohistòrica de la Universitat de Barcelona", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 157-180, 2001.
VALLÈS, J P., J. SANTACANA MESTRE, D. ASENSIO I VILARÓ, and J. SANMARTÍ GREGO, "El projecte d’interpretació arquitectònica de la ciutadella ibèrica de Calafell (Baix Penedès)", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 95-115, 2001.
JIMENO MARTÍNEZ, A., A. SANZ ARAGONÉS, and J P. BENITO BATANERO, "La reconstrucción arquitectónica, alternative para la comprensión de Numancia", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 117-131, 2001.
BONET ROSADO, H., F. RUBIO, and E. DÍES, "La reconstrucción de una casa iberica en la Bastida de les Alcusses", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 75-93, 2001.
DAUNE-LE BRUN, O., "Les constructions du village néolithique de Khirokitia - Chypre, reconstitution et experimentation: premier bilan d’ une expérience", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 59-73, 2001.
SANTACANA MESTRE, J., "Presentació. De l’excavació a la restitució", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 9-10, 2001.

Pages