You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 262 results
Filters: Author is et al  [Clear All Filters]
2008
SCHMIDT, H., "Pravidla pro prezentaci dat získaných v terénu", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 55-57, 2008.
MASRIERA ESQUERRA, C., "Prezentace archeologických lokalit veřejnosti: ruiny versus rekonstrukce", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 94-98, 2008.
SANCHEZ ELENA, M., J. TERROBA VALADEZ, F. MORENO JIMÉNEZ, D. GARCÍA GONZALEZ, M. FERNÁNDEZ DE HEREDIA HERNÁNDEZ, F. PEREÑA HUERTAS, and P. OJEDA DURÁN, "Projekt Algaba v Rondě: sjednocený přístup k experimentální archeologii", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 91-93, 2008.
MILLETT, M., "Raně středověké stěny a střechy: případová studie", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 53-55, 2008.
LOBISSER, W. F. A., "Rekonstrukce keltských domů v Burgebergu ve Schwarzenbachu", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 78-81, 2008.
FORREST, C., "Spojení experimentální archeologie a living history ve sféře kulturního dědictví", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 87-90, 2008.
ALLIGRI, A., "Stavba nadzemní sýpky podle archeologických dokladů z raně středověkého sídliště", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 67-72, 2008.
LOBISSER, W. F. A., "Stavba systémů oválných příkopů a domů ve středním neolitu", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 63-66, 2008.
RASMUSSEN, M., "Teorie o rekonstrukci prehistorického domu a experimentální archeologii", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 48-52, 2008.
2007
WALDHAUSER, J., T. MANGEL, and P. ONDROUŠEK, "Agresivita Keltů v Čechách: zprvu jako motor reprodukce a poté zániku jejich civilizace", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 45-48, 2007.
JANČO, M., "„Archeoskanzen“ historického města: archeologické nálezy prezentované na místě", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 91-92, 2007.
COLES, J M., "Dřevo, práce se dřevem a dřevěné domy v pravěku", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 67-73, 2007.
DRAGOUN, B., V. MATOUŠEK, and J. TUČEK, "Experimentální stavba modelu polního opevnění ze třicetileté války v Uhřínově", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 61-66, 2007.
SLEZÁK, M., "K nálezům nákolních osad a jejich odezvě v českých ilustracích v 1. polovině 20. století", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 93-98, 2007.
TICHÝ, R., and H. DOHNÁLKOVÁ, "Když se Léonce Demarez rozhodl vybudovat Archeopark Aubechies, měli ho za snílka... ", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 89-90, 2007.

Pages