You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2008
TICHÝ, R., and H. DOHNÁLKOVÁ, "Léonce Demarez – Une vie pour l’archéologie", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 5/2008, Chlumec nad Cidlinou (CZ), EXARC, pp. 55-57, 2008.
DVOŘÁKOVÁ, J. K., "Mořský hřebec z Glendalough", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 33-34, 2008.
KOMBER, J., "O rekonstrukci pravěkých halových domů z technického pohledu", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 58-62, 2008.
MENOTTI, F., and E. PRANCKENAITE, "Pravěké techniky stavby nákolních osad: zavádění dřevěných kůlů do jezerních sedimentů", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 73-77, 2008.
SCHMIDT, H., "Pravidla pro prezentaci dat získaných v terénu", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 55-57, 2008.
MASRIERA ESQUERRA, C., "Prezentace archeologických lokalit veřejnosti: ruiny versus rekonstrukce", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 94-98, 2008.
SANCHEZ ELENA, M., J. TERROBA VALADEZ, F. MORENO JIMÉNEZ, D. GARCÍA GONZALEZ, M. FERNÁNDEZ DE HEREDIA HERNÁNDEZ, F. PEREÑA HUERTAS, and P. OJEDA DURÁN, "Projekt Algaba v Rondě: sjednocený přístup k experimentální archeologii", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 91-93, 2008.
MILLETT, M., "Raně středověké stěny a střechy: případová studie", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 53-55, 2008.
LOBISSER, W. F. A., "Rekonstrukce keltských domů v Burgebergu ve Schwarzenbachu", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 78-81, 2008.
FORREST, C., "Spojení experimentální archeologie a living history ve sféře kulturního dědictví", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 87-90, 2008.
ALLIGRI, A., "Stavba nadzemní sýpky podle archeologických dokladů z raně středověkého sídliště", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 67-72, 2008.
LOBISSER, W. F. A., "Stavba systémů oválných příkopů a domů ve středním neolitu", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 63-66, 2008.
RASMUSSEN, M., "Teorie o rekonstrukci prehistorického domu a experimentální archeologii", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 48-52, 2008.
2007
WALDHAUSER, J., T. MANGEL, and P. ONDROUŠEK, "Agresivita Keltů v Čechách: zprvu jako motor reprodukce a poté zániku jejich civilizace", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 45-48, 2007.
JANČO, M., "„Archeoskanzen“ historického města: archeologické nálezy prezentované na místě", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 91-92, 2007.

Pages