You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is M EDO  [Clear All Filters]
1991
EDO, M., and A. BLASCO, "Un nou punt de coincidència amb l'arqueologia experimental: les estructures d'enmagazematge de Can Sadurní, Begues", Estat de la investigació del Neolític a Catalunya. 9e Colloqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, pp. 109-111, 1991.