You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Jordi MORER  [Clear All Filters]
2011
ORFILA PONS, M., R. CARDONA, C. FERRER, J. MORER, J. POU, and D. TOUS, "Experimentación en el almacenaje en silos en Sant Esteve de Olius (Solsonés, Lleida)", La Investigación Experimental aplicada a la Arqueología , Málaga, Imprenta Galindo, pp. 311-318, Spring 2014, 2011.
2001
MORER, J., M C. BELARTE, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE, "El laboratori d’arquitectura protohistòrica de la Universitat de Barcelona", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 157-180, 2001.
2000
BELARTE, M. C., J. MORER, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE, "Experimentacions sobre arquitectura protohistòrica al Baix Penedès (Tarragona)", Saguntum Extra: III Reunió sobre economica en el món ibèric (1999), vol. 3, pp. 423-430, 2000.