You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is N ARMENTANO  [Clear All Filters]
1998
GONZÁLEZ MARCÉN, P., N. CASTAÑEDA CLEMENTE, N. ARMENTANO, M. BARAHONA, and J. GONZÁLEZ, "La recerca a l'abast: l'experiència del Parc arqueològic del Patronat Flor de Maig", Actes del II seminari Arqueologia i ensenyament [2nd conference on archaeology and education] 12-14 novembre de 1998, Treballs d'arqueologia 5, vol. 5, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 65-84, 1998.
ARMENTANO, N., and M. BARAHONA, "Un cistell d'història. Experimentant amb la cultura material,", Guix, vol. 245, pp. 27-30, 1998.