You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is GRAD, J  [Clear All Filters]
2004
DOMINIAK, Ł., J. GRAD, and H. MAMZER, "Zabawa w przesłość. Festyn archeologiczny jako forma karnawału", Karnawalizacja. Tendence ludyczne w kulturze współczesnej, Poznań, pp. 81-86, 2004.