You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is KOBYLIŃSKI, Z  [Clear All Filters]
1998
BRZEZINSKI, W., and Z. KOBYLIŃSKI, "Przesłość i przyslość rekonstrukcji stanowisk archeologiznych", Ochrona dziedzictwa archeolgiczego w Europie, Warszawa, pp. 64-71, 1998.
BLOCKLEY, M., and Z. KOBYLIŃSKI, "Społeczny kontekst rekonstrukcji archeologiznych", Ochrona dziedzictwa archeolgiczego w Europie, Warszawa, pp. 72-91, 1998.