You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is GOERLICH, E  [Clear All Filters]
2005
GOERLICH, E., L. MUSZYŃSKI, J. RODAK, and M. KOTOROVÁ-JENČOVÁ, "Eksperymentalni wypał naczyń glinianych i jego efekty", Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi, Hanušovce nad Toplou, pp. 63-71, 2005.