You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is TUNIA K  [Clear All Filters]
2006
BĄBEL, J. T., LIBERA. J, and TUNIA. K, "Próba rekonstrukcji grobowca megalitycznego ze stanowiska V w Broniszowicach, pow. Ostrowiec Świętokrzyski", Idea megalyticzna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lekowatych, Lublin, Kraków, pp. 271-288, 2006.