You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is SAŁACIŃSKI, S  [Clear All Filters]
1996
MIGAL, W., and S. SAŁACIŃSKI, "Eksperymentalne wytwarzanie siekier czworościennych z krzemienia pasiastego", Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego, vol. Studia nad Gospadarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 3, Warszawa, pp. 121-139, 1996.