You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Peter BRATT  [Clear All Filters]
1990
BRATT, P., "Gunnes Gård – ett projekt för forntidsundervisningen", Levandegörande arkeologi – hur och varför, Metodkonferens, vol. 1990:3, Lund, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, pp. 32-34, 1989, 1990.
1989
BRATT, P., and E. ÅSTRÖM, "Gunnes gård mi Smedbyparken", Meddelanden från Stiftelsen Stockholm Läns Museum, vol. 1989, issue 2, Stockholm, Stiftelsen Stockholm Läns Museum, pp. 9-13, 1989.