You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Francesc Xavier HERNANDEZ CARDONA  [Clear All Filters]
2013
HERNANDEZ CARDONA, F X., and C. MASRIERA ESQUERRA, "L’arqueologia experimental i els límits del coneixement.", Arqueo Mediterrània, Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat, Actes de la VI Reunió Internacional d'Arqueologiade Calafell - 17a Reunió Anual de l'EXARC (Calafell, del 10 al 12 de març de 2011), issue 13, Barcelona, Departament de Prehistòria, Història Antigai Arqueologia de la Universitat de Barcelona, pp. 105-, 2013.