You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Donco NAUMOVSKI  [Clear All Filters]
2013
NAUMOVSKI, D., and E. STOJANOVA KANZUROVA, "Reconstruction of a Neolithic village at Tumba Madzari", Arqueo Mediterrània, Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat, Actes de la VI Reunió Internacional d'Arqueologiade Calafell - 17a Reunió Anual de l'EXARC (Calafell, del 10 al 12 de març de 2011), issue 13, Barcelona, Departament de Prehistòria, Història Antigai Arqueologia de la Universitat de Barcelona, pp. 37-43, 2013.