You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Magda SAURA CARULLA  [Clear All Filters]
2013
THÖRNBERG, J. M. U. N. T. AñO. L. A., and M. S. A. U. R. A. CARULLA, "Archaeological reconstruction and Architecture today: The confrontation between Ruskin and Viollet-le-Ducrom a twenty-rst century perspective.", Arqueo Mediterrània, Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat, Actes de la VI Reunió Internacional d'Arqueologiade Calafell - 17a Reunió Anual de l'EXARC (Calafell, del 10 al 12 de març de 2011), issue 13, Barcelona, Departament de Prehistòria, Història Antigai Arqueologia de la Universitat de Barcelona, pp. 25-29, 2013.