You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is David TOUS  [Clear All Filters]
2011
CARDONA COLELL, R., C. FERRER ALVAREZ, J. MORER de LLORENS, J P. VALLÈS, D. ASENSIO I VILARÓ, and D. TOUS, "Experimentació sobre emmagatzematge en sitges a Sant Esteve d'Olius (Solsona, Lleida)", Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, vol. 25, issue 2, Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 309-318, 2011.
ORFILA PONS, M., R. CARDONA, C. FERRER, J. MORER, J. POU, and D. TOUS, "Experimentación en el almacenaje en silos en Sant Esteve de Olius (Solsonés, Lleida)", La Investigación Experimental aplicada a la Arqueología , Málaga, Imprenta Galindo, pp. 311-318, Spring 2014, 2011.