You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Conxita FERRER ALVAREZ  [Clear All Filters]
2011
CARDONA COLELL, R., C. FERRER ALVAREZ, C. GARCIA DALMAU, B. Gil LIMÓN, J. MORER de LLORENS, J P. VALLÈS, O. SAULA BRIANSÓ, and D. ASENSIO I VILARÓ, "El projecte d'arquitectura ibérica del camp experimental de la protohistória (CEP) de la fortalesa ilergeta dels Estincells", Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, vol. 25, issue 2, Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 433-440, 2011.
CARDONA COLELL, R., C. FERRER ALVAREZ, J. MORER de LLORENS, J P. VALLÈS, D. ASENSIO I VILARÓ, and D. TOUS, "Experimentació sobre emmagatzematge en sitges a Sant Esteve d'Olius (Solsona, Lleida)", Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, vol. 25, issue 2, Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 309-318, 2011.
MORER de LLORENS, J., R. CARDONA COLELL, C. FERRER ALVAREZ, C. GARCIA DALMAU, J P. VALLÈS, D. ASENSIO I VILARÓ, and O. SAULA BRIANSÓ, "La creació d'un camp experimental per a la protohistória a la fortalesa ilergeta dels Estinclells (Verdú, l'Urgell)", Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, vol. 25, issue 2, Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 337-343, 2011.