You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is J ČIHÁK  [Clear All Filters]
1987
JANOUŠEK, V., and J. ČIHÁK, "Laboratorní testování procesů v kolomazných pecích v souvislosti s úpravami pece u Plzně-Bolevce.", Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Brno, pp. 246-276, 1987.