You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is KUŚNIERZ, Jerzy  [Clear All Filters]
2012
KUŚNIERZ, J., "Technologiczne i techniczne aspekty wykonania oraz wypału kopi kultowego naczynia kultury pomorskiej z Żukowa, stanowinsko 1, pow. zamojski, woj. lubelskie ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 601-610, 2012.