You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Michał PAWLETA  [Clear All Filters]
2012
PAWLETA, M., "Rekonstrukcje i inscenizacje przeszłości w perspektywie turystyki archeologicznej w Polsce ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 415-438, 2012.
2011
GROSSMAN, A., and W. PIOTROWSKI, "Rezerwat archeologiczny w Biskupinie. Czas transformacji", Współczesne Oblicza Przeszłoci, Poznań, pp. 205-215, 2011.
2010
PAWLETA, M., "Encounters with the past: the significance of archaeological festivals in contemporary Poland", Communicate the past - ways to present archaeology to the public, pp. 57-76, 2010.