You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is KUROCZYŃSKI, Piotr  [Clear All Filters]
2012
KUROCZYŃSKI, P., and P. MADERA, "Wirtualny spacer po wczesnośredniowiecznym Wrocławiu ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 381-414, 2012.