You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Andrzej PRZYCHODNI  [Clear All Filters]
2008
ORZECHOWSKI, S., A. PRZYCHODNI, D. CZERNEK, and T. GIERGIEL, "Festyn archeologiczny jako forma promocji lokalnego dziedzictwa na przykladzie „Dymarki Świętokrzyskich“ i „Żelaznich Korzeni“", Archeoturistyka, nowoczesny produkt turystyczny. Materiały z konferencji Czyżów Szlachecki, 10-11, 18 stycznia 2008 r., Sandomierz, pp. 83-90, 2008.
2006
PRZYCHODNI, A., "Hutnictwo Świętokrzyskie w educakcji szkolnej", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 205-211, 2006.