You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is LIS, Paweł  [Clear All Filters]
2012
LIS, P., "Archeologia doświadczalna w projekcie “Muzeum Dawnych Słowian – otwarte museum tematyczne” ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 575-594, 2012.
KACPRZAK, A., and P. LIS, "Grodzisko Żmijowiska – muzeum w krajobrazie ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 221-240, 2012.
2003
LIS, P., "Archeologiczny eksperyment w Chodliku czyli tajemnice glinianych garnków", Archeologia Żywa, vol. 26, issue 3, pp. 43-47, 2003.