You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is MIRET, J  [Clear All Filters]
2004
MIRET, J., "L’experimentació sobre sitges tradicionals. Aportacions de l’arqueologia i de l’agronomia", Revista d’Arqueologia de Ponent, vol. 8, pp. 217-240, 2004.