You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Tatiana BANAŚ  [Clear All Filters]
2006
BANAŚ, T., "Badacze i Pasjonaci Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. Od Staszica do ...", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 221-226, 2006.