You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Lucyna SPELAK  [Clear All Filters]
2006
SPELAK, L., "Oświatowa i popularizatorska działalność Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 213-220, 2006.