You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Andrzej REMBALSKI  [Clear All Filters]
2006
REMBALSKI, A., "Społeczne skutni badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 199-203, 2006.